Over Drechtse Energie

Doelstelling

Coöperatie Drechtse Energie is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Wij willen lokaal duurzame energie opwekken en de opbrengsten daarvan in de eigen gemeenten houden en ten goede laten komen aan de eigen inwoners.

Drechtse Energie is eigenaar van vijf collectieve zonnedaken in Dordrecht en Papendrecht en wil nog meer zonnedaken en -parken en andere toekomstige energietransitie ontwikkelingen realiseren. Zie Drechtse Energie | Zonnedaken.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen investeren in wind- en of zonne-energie, voor een goede leefomgeving voor de huidige en de toekomstige inwoners van onze regio. 
Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen met Drechtse Energie. Particulieren, maar ook bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten. Alleen leden kunnen investeren in duurzame energieopwekking en meebeslissen over de toekomst van wind- en zonne-energie in de Drechtsteden. Lid worden kan al vanaf 10 euro. Doe mee!

Historie

De CDE vindt zijn oorsprong in de Coöperatie Drechtse Wind die in 2014 werd opgericht met als doel het realiseren van een windmolen op Krabbegors.

Omdat het realiseren van deze windmolen meer tijd vergde dan gedacht en er daarnaast door de initiatiefgroep Zon op andermans Dak gezocht werd naar samenwerking met een bestaande (energie)coöperatie, is in 2018 de naam gewijzigd in Coöperatie Drechtse Energie. Dit om duidelijk aan te geven dat de activiteiten van de CDE breder zijn dan alleen windenergie.

We onderhandelen voor inwoners en bedrijven in de Drechtsteden met gemeenten en andere belanghebbenden om eigen windturbines, zonneparken en zonnedaken te bouwen, en werken daarbij samen met energiecoöperatie De Knotwilg. Sinds 2019 werkt Drechtse Energie ook samen met Eneco.

In 2018 is ook de Kring Zon op andermans Dak (ZoaD) opgericht als onderdeel van de CDE. De activiteiten van deze kring omvatten het realiseren en exploiteren van postcoderoos zonnestroom installaties op publieke daken, zoals daken van kerkgebouwen en bedrijfsgebouwen.

Relatie CDE en Kring(en)

Naar verwachting zal binnen de CDE op termijn sprake zijn van verschillende Kringen (Wind, ZoaD, Zonneweides). Elk van deze kringen bestrijkt een specifiek werkgebied. Binnen een Kring kan er sprake zijn van verschillende groepen. Met name wanneer projecten onder verschillende fiscale- dan wel subsidieregels vallen, zal het noodzakelijk zijn om deze administratief gescheiden te houden in aparte groepen. 

Een en ander wordt hier verder toegelicht en grafisch weergegeven.

Statuten en reglement

De statuten van de Coöperatie Drechtse Energie zijn in 2018 vastgelegd bij de notaris en hier te vinden. Naast statuten kent de Coöperatie Drechtse Energie nog een huishoudelijk reglement waarin interne procedures en werkafspraken zijn vastgelegd.

Daarnaast beschikt de Coöperatie Drechtse Energie over een privacyverklaring die van toepassing is op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.  

Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld conform de statuten van de Coöperatie Drechtse Energie CDE U.A. Hierin zijn interne procedures en werkafspraken vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden.

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring van de CDE is van toepassing op de verwerking van de door leden en belangstellenden verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.
Drechtse Energie behoudt zich het recht voor om het privacybeleid en de privacyverklaring te wijzigen. De verklaring van Coöperatie Drechtse Energie is hier te vinden.

ALV’s

Verslag(en) van Algemene Leden Vergadering(en) van de Coöperatie Drechtse Energie

 

Datum: 30 november 2022, 20 uur. Aanmelden via deze link.
Lokatie: De Buitenwacht

Datum: 22 juni 2022, 20 uur.
Lokatie: De Buitenwacht
 
Datum: Dinsdag 24 maart 2022, 20 uur.
Speciale ALV Windmolen Krabbegors
Locatie: Wilhelminakerk

Datum: Dinsdag 7 december 2021, 19:30 uur.
Locatie: Digitale vergadering via Google Meet

Datum: Maandag 21 juni 2021, 19:30 uur.
Locatie: Ontmoetingskerk

Datum: Dinsdag 15 december 2020, 20:00 uur.
Locatie: Digitale vergadering via Google Meet

Datum: Woensdag 16 juli 2020, 19:30 uur.
Locatie: Ontmoetingskerk

Jaarcijfers

De meest recente jaarrekening van Coöperatie Drechtse Energie is hier te vinden.

Bestuur

Willy Verbakel

Voorzitter

Raymond van der Stelt

Penningmeester

Hans Visser

Secretaris

Jo-Anke van Dam

Algemeen bestuurslid

Eelco Linnert

Algemeen bestuurslid

Wouter Slob

Algemeen bestuurslid

Arjan te Raa

Algemeen bestuurslid

Agnes Denie

Algemeen bestuurslid