Zonnepark Kijfhoek

De Drechtsteden hebben in de Regionale Energie Strategie (RES) plannen opgesteld om te zorgen dat de Drechtsteden energieneutraal zijn in 2050. Het fundament daarvoor is energiebesparing. Maar daarbij moeten heel veel andere energieprojecten worden gerealiseerd, anders worden de doelen niet gehaald. Een van die projecten is de grootschalige opwek van zon en windenerergie. Voor zon geldt dat we zoveel mogelijk zonne-energie willen opwekken op daken van huishoudens en bedrijven. Maar daarmee alleen redden we het niet, we hebben ook zonneparken nodig.

In Zwijndrecht zijn de mogelijkheden onderzocht voor een zonnepark ten noorden van het rangeerterrein van Kijfhoek. Deze zoeklocatie is na uitgebreide participatie aangemerkt als uitwerkingsgebied in het eindrapport van de RES. Het gebied wordt begrensd door Kijfhoek, de Langeweg, de Munnikesteeg en het Waalbos, en wordt momenteel gebruikt voor kleinschalige land- en glastuinbouw. Doordat het gebied aansluit op het spoor, is een zonnepark hier landschappelijk goed in te passen.  Een voorwaarde daarbij is dat het een open landschap moet blijven, en een meerwaarde krijgt voor ecologie, biodiversiteit en recreatie.

Door een gedegen participatie willen we samen met andere partijen, vooral met omwonenden en grondeigenaren, een breed gedragen ontwerp maken. Inwoners die meer willen weten kunnen terecht op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee/projects/11156.
Een groot deel van het zonnepark komt in handen van burgerco√∂peratie Drechtse Energie. Door lid te worden van onze burgerco√∂peratie en te investeren kun je mede-eigenaar worden.