Over ZoaD

Historie

De kring ZoaD is onderdeel van de Coöperatie Drechtse Energie

De Kring ZoaD is opgericht in 2018 nadat deelnemers van het postcoderoos zonnestroomproject op het Sportcentrum in Papendrecht, in plaats van het oprichten van een eigen coöperatie, besloten zich aan te sluiten bij de CDE.

Inmiddels beheert de Kring vijf installaties in Dordrecht en Papendrecht.

Potentiëlen deelnemers aan nieuwe postcoderoos zonnestroom installaties, al dan niet ontwikkeld door de Kring, krijgen voorlichting over de manier waarop wij de installaties beheren en de inkomsten uitkeren aan de deelnemers. Daarbij worden ze uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Kring ZoaD van de CDE.

Relatie CDE-Kring-Groepen

Binnen de CDE zal naar verwachting op termijn sprake zijn van verschillende Kringen (Wind, ZoaD, Zonneweides). Elk van deze kringen bestrijkt een specifiek werkgebied. Binnen een Kring kan er sprake zijn van verschillende groepen. Met name wanneer projecten onder verschillende fiscale- dan wel subsidieregels vallen zal het noodzakelijk zijn om deze administratief gescheiden te houden in aparte groepen. 

Een an ander is hier verder uitgelegd en grafisch weergegeven.

Kring reglement

Naast de statuten van de Coöperatie Drechtse Energie kent de Kring ZoaD ook een reglement waarin zaken zijn vastgelegd die specifiek op deze Kring van toepassing zijn.

Meerjaren Onderhoudsplan

De Kring ZoaD heeft er voor gekozen om reserves op te bouwen voor het onderhoud van de zonnestroom installaties. Hierdoor hoeft er gedurende de looptijd van een project geen beroep gedaan te worden op de leden voor het doneren van fondsen voor het onderhoud en kunnen de opbrengsten jaarlijks, na aftrek van kosten, volledig worden uitgekeerd.

De reserves zijn het resultaat van het verschil tussen de inleg van leden voor een bepaald project en de uiteindelijke projectkosten. Deze blijven apart per project geadministreerd. Wanneer uiteindelijk blijkt dat de reserves niet volledig waren zullen deze aan de deelnemers van het betreffende project worden gerestitueerd.

De verwachtte uitgaven aan onderhoud zijn vastgelegd in een Meerjaren Onderhoudsplan wat periodiek herzien wordt. 

Verslag Kring ALV

Verslag(en) van vergadering(en) Kring Zon op Andermans Dak

Datum: Dinsdag 11 mei 2021, 20.00 uur
Locatie: Digitale vergadering via Google Meet

Datum: Dinsdag 3 mei 2022, 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk - Dordrecht

 

Bestuur Kring ZoaD

Arjan te Raa

Voorzitter

Raymond van der Stelt

Penningmeester

Ton Koedooder

Technisch Beheerder

Ruud van der Starre

Algemeen Bestuurslid